Food and beverage manager (F&B Manager)

Fulltime
Parttime

Wat is een food and beverage manager?

Een food and beverage manager (ook wel F&B manager) is iemand die binnen een hotel of restaurant de hoofdverantwoordelijke is op het gebied van food and beverage, oftewel de voedsel- en drankvoorziening. Zijn verantwoordelijkheid omvat zowel het restaurant, de keuken als eventuele roomservice en andere bijkomende voedsel- en drankvoorzieningen. Behalve met de vakinhoudelijke leiding wat betreft menu, voorraad en werkwijze, is de food and beverage manager ook belast met het personeelsbeleid voor zijn afdeling en vormt hij het aanspreekpunt voor zowel interne als externe betrokkenen (bijvoorbeeld gasten, directie en andere afdelingen).

Wat doet een food and beverage manager?

De taken van food and beverage managers zijn doorgaans de volgende:

  • Zorgdragen voor een evenwichtige en kwalitatieve samenstelling van menukaart, wijnkaart en/of drankassortiment, al dan niet in samenwerking met bijvoorbeeld chef-koks, sommeliers en assistent F&B managers
  • Motiveren, beoordelen en coachen van de food and beverage-medewerkers en eventuele afdelingshoofden middels functionerings-, beoordelings- en evaluatiegesprekken en persoonlijke coaching op de werkvloer
  • Zorgdragen voor naleving van hygiënevoorschriften (Arbo-normen) en (voedsel)veiligheidsreglementen (onder meer HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point)
  • Vormgeven en optimaliseren van voorraadbeheer en leveringsproces (inclusief het onderhouden van contacten met leveranciers)
  • Samenstellen en monitoren van een adequate procedure omtrent het werven, selecteren en opleiden van nieuw personeel voor de afdeling food and beverage
  • Bepalen, opstellen en verantwoorden van het afdelingsbudget
  • Indienen van voorstellen op het gebied van kostenefficiëntie en investeringen
  • Opstellen van rapportages (bijvoorbeeld omzetcijfers) ten behoeve van de verantwoording aan de directie
  • Voeren van overleg met keuken- en restaurantpersoneel, afdelingshoofden, directie en eventuele andere betrokkenen