Speeltuinleider/ Uitvoerend kinderwerker / Activiteitenbegeleider

Fulltime
Parttime

De functie speeltuinleider/uitvoerend kinderwerker/activiteitenbegeleider
De speeltuinleider/kinderwerker is werkzaam op en vanuit één van de speeltuinen of op andere locaties in de buurt. De medewerker heeft oog voor het sociale klimaat op en om de speeltuin of in de buurt. Hij onderhoudt contacten met ouders, kinderen en andere buurtbewoners en zorgt voor activiteiten om een prettige sfeer op de speeltuin én in de buurt te scheppen.

Taken

 • Openstellen van de speeltuin/ andere locaties en zorgen voor spelbegeleiding.
 • Op de speeltuin: het doen van klein onderhoud, schoonmaakwerkzaamheden en verzorgen van groen.
 • Planning, organisatie en uitvoering van naschoolse en vakantieactiviteiten i.s.m. teamleden en vrijwilligers.
 • Publiciteit voeren over de activiteiten.
 • Overleg voeren intern en extern over de programmering van activiteiten op de speeltuin en/of in de buurt.
 • In samenspraak met de wijkcoördinator Positieve Pedagogische Omgeving (PPO) samenhang brengen in de programma’s voor de speeltuin en/of in de buurt.
 • Kinderen een stem geven in programmering en overige activiteiten.
 • Het werven, motiveren en begeleiden van vrijwilligers.
 • Signaleren van probleemgedrag en eventueel doorverwijzen.
 • Administratieve taken. Waaronder het dagelijks bijhouden van het logboek.

Profiel van de functie
Kennis:

 • MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur MBO Sociaal- Cultureel werk niveau 4 of Pedagogisch Werk niveau 4.
 • Een diploma EHBO of Bedrijfshulpverlening (of de bereidheid om dit certificaat spoedig te behalen).
 • Kennis van en inzicht in de doelgroep.
 • Ervaring in het werken met grote groepen kinderen.
 • Kennis van jeugdwerk en jeugdbeleid.
 • Uitdrukkingsvaardig in woord en geschrift.
 • Beheersing van verschillende programma’s op de PC (Word, Excel, Outlook).

Kwaliteiten:

 • Creatief en vindingrijk: bereid om steeds op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden.
 • Zelfstandig en initiatiefrijk.
 • Communicatief en sociaal vaardig.
 • Flexibel.
 • Gastvrij en dienstverlenend.

Plaats in de organisatie en waardering van de functie
De speeltuinleider/ uitvoerend kinderwerker maakt deel uit van een collegiaal (gebieds)team en ontvangt (bege)leiding van een van de leden van het managementteam.
Waardering en inschaling is volgens de CAO-Welzijn. De functie komt overeen met Sociaal Cultureel Werker 1 uit het functieboek van de CAO. Inschaling: loongroep 4, periodiek 0 – 11, afhankelijk van opleiding en ervaring.

 

Kom bij ons werken. Solliciteer direct!