Privacybeleid CV forward

Privacy en cookies CV forward.nl weet dat de veiligheid van uw privé-informatie verkregen door het gebruik van onze website van groot belang is. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Daarom willen wij dat u weet welke gegevens wij behouden en welke gegevens wij niet behouden. Aan de hand van deze privacyverklaring willen wij u nadere informatie verschaffen over onze veiligheidsmaatregelen.

Gebruik van gegevens CV forward is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit betekent dat CV forward bepaalt welke gegevens wij van jou verwerken, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en hoe lang. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of door ze te delen met andere partijen. Daarnaast publiceren wij uw profiel op afgeschermde gedeelten van onze website. Tevens houden wij gebruikers per post, per e-mail, per sms en telefonisch op de hoogte van interessante aanbiedingen van producten en diensten op CV forward.nl .

Vastleggen en verwerking van gegevens CV forward.nl legt de gegevens die u invoert via haar website(s) vast in een beveiligde database, zodat deze primair kunnen worden gebruikt om u te informeren over interessante vacatures en kandidaten. CV forward.nl behouden zich het recht voor om uw gegevens te redigeren, te verwijderen of aan te vullen. Afhankelijk van uw profiel is het mogelijk dat u telefonisch, schriftelijk, per e-mail of per sms benaderd kan worden door onze partners. Tevens kan uw profiel ter beschikking worden gesteld aan geselecteerde partners of worden doorgeplaatst. Uw dashoard is persoonlijk afgeschermd.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? Op het moment dat jij je bij ons inschrijft:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Curriculum vitae (CV)
 • Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk
 • Opleidingen, cursussen en trainingen
 • Motivatie
 • Beschikbaarheid en verlof
 • Foto of video (vrijwillig te uploaden)

Op het moment dat je voor ons gaat werken:

 • Referenties en getuigschriften (indien aanwezig en in overleg)
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (gedurende beperkte periode)
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Bankrekeningnummer
 • Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) (indien noodzakelijk voor de functie)
 • Eventuele werkvergunning
 • Overige gegevens die nodig zijn voor onze personeels-, salaris- en verzuimadministratie.

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens? In het algemeen verzamelen wij alleen gegevens voor het kunnen uitvoeren van onze taken als jobhuntersbureau / detacheerder. Denk daarbij aan: uitzenden, detacheren, bemiddelen, payroll en werving & selectie. Meer specifiek verzamelt CV forward je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een werkgever- werknemerrelatie met je te kunnen aangaan.
 • Om je te kunnen bemiddelen naar werk.
 • Om overeenkomsten met jou te kunnen sluiten en uitvoeren.
 • Om jouw beschikbaarheid te kunnen vaststellen.
 • Om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te kunnen beoordelen.
 • Om screenings te kunnen uitvoeren die soms vereist zijn voor een functie.
 • Om een relevante personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en salarisadministratie bij te houden.
 • Om je voor te kunnen stellen aan een opdrachtgever.
 • Om je in te kunnen zetten bij een opdrachtgever.
 • Om jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren door je opleidingen, trainingen, tests of andere ontwikkelingsgerichte diensten aan te bieden.
 • Om te kunnen beoordelen of je voor premiekortingen of subsidies in aanmerking komt.
 • Om je via e-mail te informeren over onze dienstverlening, zoals met vacature-alerts, rapportages, berichten over activiteiten en nieuwsberichten.
 • Om je een eigen account te kunnen aanbieden.
 • Om onze re-integratieverplichtingen na te komen.
 • Om onze overige wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen.

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verzamelen? Wij mogen deze gegevens op basis van privacywetgeving verzamelen omdat:

 • Wij je daarvoor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd.
 • De toestemming die je geeft kan je op elk moment weer intrekken.
 • Het noodzakelijk is om een overeenkomst die wij met jou hebben te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsovereenkomst die je met ons aangaat als je uitzendkracht wordt.
 • Het noodzakelijk is voor het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarbij kun je denken aan dat wij als werkgever verplicht zijn om een kopie van de identiteitsbewijzen van personeel op te slaan.
 • Het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Waarbij wij eerst afwegen of ons belang dan echt zwaarder weegt dan jouw belangen als het gaat om privacy.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens? Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen. Zo staat er bijvoorbeeld in de Wet op de loonbelasting dat wij als werkgever van jou als werknemer een kopie identiteitsbewijs moeten bewaren tot 5 jaar nadat je uit dienst bent.

Beveiliging gegevens CV forward.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Wij beveiligen je persoonsgegevens op verschillende manieren, om ervoor te zorgen dat je gegevens bij ons veilig zijn en blijven. Dat doen wij bijvoorbeeld door de toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken, je account te beveiligen, gebruik te maken van veilige communicatiekanalen en netwerkbeveiliging. U kunt een unieke gebruikersnaam gebruiken en uw e-mail adres is automatisch ook uw gebruikersnaam. Uw wachtwoord is tenminste 6 karakters lang. Uit veiligheidsoverwegingen raden wij u aan deze gegevens niet te delen met derden. Indien u vermoed dat derden over uw inlog code en/of wachtwoorden beschikken, word geadviseerd dat direct te wijzigen om misbruik te voorkomen.

Met welke derde partijen delen wij je persoonsgegevens? CV forward kan je gegevens delen met andere partijen. Dat doen wij alleen als dat mag op basis van geldende privacywetgeving. Deze andere partijen zijn bijvoorbeeld opdrachtgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten of werknemers), partijen zoals opleiders en trainers, overheidsinstanties zoals UWV, gemeenten of Belastingdienst en zakelijke relaties zoals reintegratiebureaus. Om onze diensten te kunnen uitvoeren krijgen wij daarnaast hulp van partijen die voor ons gegevens van jou verwerken. Denk bijvoorbeeld aan onze softwareleverancier die het verloningssysteem beheert dat wij gebruiken om jou te kunnen uitbetalen, als je voor ons aan de slag gaat. Met dit soort partijen maken wij afspraken over beveiliging, geheimhouding en de rechten die jij hebt.

Welke rechten heb je? Je hebt het recht om:

 • In te zien welke persoonsgegevens wij precies van jou hebben.
 • De gegevens die wij van jou hebben te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn.
 • Verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet verplicht nog langer moeten bewaren.
 • Je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

Om je rechten uit te oefenen kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Contact opnemen? Vragen, opmerkingen of je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post. Telefoonnummer: 020 – 239 41 91 E-mailadres: info@cvforward.nl Postadres: CV forward, Johan van Hasseltweg 98, 1022WX Amsterdam Noord

Analyse van clickgedrag Op CV forward.nl en bij digitale mailings die u ontvangt worden algemene bezoekgegevens, conversie ratio’s en clickgedrag bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website(s) en digitale mailings te optimaliseren en vervolgacties te kunnen initiëren, zodat CV forward.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van Cookies CV forward.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. CV forward.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Bekijk hier een uitleg om cookies te verwijderen.

Aansprakelijkheid CV forward.nl bevat links naar andere internetsites. CV forward.nl is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze internetsite verlaten en om de privacy verklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door CV forward.nl. CV forward.nl besteed de grootste aandacht aan de inhoud van de website(s). Desondanks is CV forward.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website CV forward.nl. Indien de gebruiker onjuiste of onethische informatie aantreft, dient zij CV forward.nl hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Evenmin is CV forward.nl verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. CV forward.nl is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen en/of aan te passen of gebruikers de toegang tot de websites te ontzeggen. De veiligheid van gegevens die via Internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite uw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen niet 100% garant staan voor de veiligheid van de door uw toegezonden informatie.

Wijzigingen CV forward.nl behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid. Middels het aanvinken van de privacy statement checkbox bij inschrijving en inloggen, geeft de gebruiker CV forward.nl toestemming om zijn/haar gegevens te behandelen en te gebruiken, zoals beschreven in deze privacy statement. Vragen? Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@cvforward.nl

Full Article https://www.crmwatches.com/. Luxury repliki zegark贸w. over at this website https://fake-watches.org/. find out here now pharmacywatches.com. her response https://www.richardmilleaaa.com/. learn the facts here now cardswatches. why not try this out https://www.orlandomagicjersey.com/. Under $100 https://buddyjerseys.com/. site here https://dannyjerseys.com/. check these guys out https://dejountejerseys.com. click this link now michaeljerseys.com. 70% off wesleyjerseys.com.